Menu Sluiten

Schadevergoeding vertraging aanleg stroomaansluiting voor uw bedrijf: meld u aan!

Schadevergoeding vertraging aanleg stroomaansluiting

Doe geheel vrijblijvend mee met de massaclaim tegen netbeheerders met uw onderneming en ontvang een schadevergoeding voor vertraging van aanleg van nieuwe stroomaansluiting!

Zakelijke Energietarieven heeft na veel vragen en verzoeken vanuit bedrijven de armen in een geslagen met juridische experts. Met gespecialiseerde advocaten wordt nu een massaclaim richting netbeheerders voorbereidt. Heeft uw bedrijf een aansluiting op het net aangevraagd, maar is de aanvraag geweigerd of duurt het langer dan 18 weken? Doe dan nu mee met de massaclaim en krijg een schadevergoeding voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten voor uw bedrijf.

Meld u direct aan via onderstaande formulier, of lees verder voor details en achtergrond achter de schadeclaim.

Klik hier als u een vergroting van uw stroomaansluiting heeft aangevraagd die is geweigerd of die langer dan 18 weken op zich laat wachten.

Collectieve schadeclaim netbeheerder: gratis aanmelden

Wettelijke plicht netbeheerder Enexis, Liander, Stedin

Netbeheerders zoals Enexis, Liander en Stedin hebben de plicht om voor elk bedrijf in Nederland minimaal één nutsvoorziening te verzorgen. Als een bedrijf een nieuwe aansluiting aanvraagt (en er nog niet een aanwezig is) dan is de netbeheerder wettelijk verplicht dit verzoek te honoreren.

De rechter tilt erg zwaar aan deze wettelijke plicht, omdat er sprake is van een monopolie positie voor netbeheerders. Bedrijven en consumenten zijn afhankelijk van maar één partij. Bovendien kan men zich afvragen waarom netbeheerders dit niet hebben zien aankomen en daarop hebben geacteerd; elektrificatie en verduurzaming van zaken als wind, zon en elektrische auto’s is namelijk al decennia lang een gegeven. Daarom maakt u een grote kans op schadevergoeding voor vertraging van aanleg stroomaansluiting

Netcongestie geen wettelijk excuus voor weigering aansluiting!

Netcongestie wordt door netbeheerders vaak aangedragen als oorzaak bij de weigering van een nieuwe aansluiting (of vergroting van bestaande aansluiting). Er wordt daarmee een beroep gedaan op overmacht – alsof de netbeheerder er geen controle over heeft. Dit is echter een onwettelijke claim, die ook in de rechtbank geen stand heeft gehouden. De netbeheerder heeft geen transportplicht in geval van netcongestie, maar heeft altijd de plicht om in een passende aansluiting te voorzien. Netcongestie vormt feitelijk geen obstakel voor het aanleggen van een aansluiting.

De rechter gaat hierin nog verder: de netbeheerder mag niet van te voren aankondigen dat voor de nieuwe aansluiting geen transportruimte zal zijn. De netbeheerder is dus verplicht een aansluiting te verzorgen, en moet daarnaast alles in staat stellen om ook in transport te voorzien ten einde van de aansluiting gebruik te kunnen maken. Beroept de netbeheerder zich op netcongestie bij het niet nakomen van de transportplicht? Dan ligt de bewijslast hiervoor bij de netbeheerder. Die begaat namelijk een onrechtmatige daad door het niet voorzien in transportcapaciteit, en zodoende ligt de lat voor die bewijslast vrij hoog.

Afbeelding geeft netcongestie op de website van Liander weer. De rechter beoordeelt dit als onrechtmatige reden voor weigeren aansluiting of vertraging aanleg stroomaansluiting

Wettelijke aansluittermijn nutvoorziening 18 weken

Netbeheerders mogen een aanvraag voor een nieuwe aansluiting dus niet weigeren, ook niet door overmacht en netcongestie. Het gevolg is dat bij veel geaccepteerde aanvragen, de aansluittermijn van 18 weken ruimschoots wordt overschreden.

Netbeheerders beweren meestal dat deze 18 weken aansluittermijn niet rechtsgeldig is. Die termijn stamt uit de energiewet uit de jaren ’90. De Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de opgave heeft om jaarlijks richtlijnen uit te brengen en handhaven voor netbeheerders, heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd. Daarin wordt een aansluittermijn van tot 40 weken voorgesteld. Echter heeft de rechter in oktober jongslede nog bepaald dat de 18 weken aansluittermijn aangehouden moet worden, zoals geformuleerd in de Energiewet.

Kortom: als u 18 weken na de aanvraag van een nieuwe aansluiting nog steeds zonder aansluiting zit, overtreedt de netbeheerder de wet en blijft in gebreke. Vanaf week 19 kunt u dus aanspraak maken op een schadevergoeding voor vertraging van aanleg stroomaansluiting. De massaclaim voor het overschrijden van de aansluittermijn voorziet in die claim.

Wettelijke aansluittermijn 18 weken: vanaf wanneer gaat die in?

De aansluittermijn hangt af van wanneer u mag beginnen met tellen: vanaf de eerste aanvraag, of vanaf het accepteren van de offerte van de netbeheerder. Het is nog niet volledig duidelijk hoe de rechter dit beoordeeld. In de meest recente uitspraak van oktober 2023, lijkt de initiële aanvraag leidend te zijn. Voorheen heeft de rechtbank de schriftelijke acceptatie van de offerte voor het aansluiten aangehouden. Het is daarom van belang dat u een goed dossier bij houdt van correspondentie, formulieren en data.

Schadevergoeding: voorwaarden en voor wie

Heeft uw bedrijf een nieuwe of grotere aansluiting nodig, let dan goed op. De kans is groot dat u in aanmerking gaat komen voor riante schadevergoeding vertraging aanleg stroomaansluiting door de netbeheerder. De volgende punten vormen de basis voor uw claim:

 • U heeft een nieuwe zakelijke stroomaansluiting nodig en heeft er nog geen (als u een verzwaring nodig heeft, meld u dan aan voor deze claim)
 • U heeft de aansluiting aangevraagd (lees hier hoe dat moet) en een van de volgende scenario’s is van toepassing:
  • De aanvraag is geweigerd
  • De aansluittermijn is langer dan 18 weken en u heeft daar geen akkoord op gegeven
  • U heeft afspraken gemaakt over een afwijkende aansluittermijn, maar de aansluiting is niet binnen afgesproken tijd opgeleverd.

Herinneren netbeheerder: eigen verantwoordelijk aansluittermijn

Het is van belang dat u een actieve houding in het proces aanneemt. Dat wil zeggen dat de rechter sneller geneigd zal zijn tot het toekennen van een schadevergoeding, als u aantoonbaar uw best heeft gedaan om de aansluiting te realiseren. De rechter oordeelde dat in de onderstaande casus.

Eigen verantwoordelijkheid als aanvrager: voer deze punten zorgvuldig uit

Omdat de kans groot is dat de wettelijke aansluittermijn wordt overschreden (als de aansluiting überhaupt is toegekend), moeten we ervan uitgaan dat er een juridische procedure gestart zal worden. In de rechtbank zullen alleen zaken stand houden die aantoonbaar zijn. Het is dus noodzaak dat u direct begint bij het opstellen van een duidelijk dossier. Wees daarnaast in het hele proces actief en zorgvuldig, zodat de netbeheerder fouten aan uw zijde niet als verweer kan opwerpen. Let daarbij op de volgende punten:

 1. Vraag tijdig een aansluiting aan (lees hier hoe)
 2. Accepteer direct de offerte (of reageer vlot als deze niet klopt)
 3. Blijft de offerte uit? Stuur dan om de paar dagen een herinnering.
 4. Blijft reactie uit na accordering van offerte? Stuur dan om de paar dagen een herinnering
 5. Doe betalingen op tijd 
 6. Vraag om een planning en verwachte opleverdatum
 7. Zorg dat uw bedrijfslocatie klaar is voor de werkzaamheden
 8. Informeer met regelmaat of werkzaamheden volgens planning verlopen
 9. Documenteer zorgvuldig waarom de aansluiting nodig is voor uw bedrijf, onderbouw op papier hoeveel omzet er is misgelopen en welke onkosten er gemaakt zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bijhouden van werk dat u heeft moeten afwijzen door de perikelen met de aansluiting.
 10. Documenteer al het bovenstaande zorgvuldig en deel uw dossier met onze jurist via claim@zakelijkenergietarieven.nl

Vervolgstappen bij overschrijden aansluittermijn of weigering aansluiting

Wanneer de netbeheerder in uw situatie de aansluittermijn overschrijdt of in eerste instantie al de aanvraag weigert, zijn er een aantal stappen die genomen zullen moeten worden. Onze juristen kunnen u hierin ondersteunen, maar een deel van de stappen kunt u ook zelf uitvoeren.

 1. Meld u direct aan voor de massaclaim – geheel vrijblijvend
 2. Stuur een ingebrekestelling naar de Netbeheerder na verstrijking termijn
 3. Dien een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markten (ACM)
 4. Start een kortgeding om op straffe van dwangsom alsnog aansluiting gerealiseerd te krijgen (of schakel hier onze jurist voor in).
 5. Alle correspondentie en documentatie delen met claim@zakelijkeenergietarieven.nl

Massaclaim overschrijden aansluittermijn: onze spelregels

Bent u ook slachtoffer van het wanbeleid van de netbeheerders? Doe dan nu mee aan de massaclaim. De claim is in volle voorbereiding en zal begin 2024 verder concreet worden gemaakt. Hoe meer bedrijven mee doen, hoe groter de kans op een sterk verhaal bij de rechtbank. Meld u daarom nu geheel vrijblijvend aan.

Meedoen aan de claim kost u niets. Winnen wij de rechtszaak, dan is de opbrengst voor u! Er zal dan 25% van het uitgekeerde bedrag ingehouden worden om zo de kosten en het risico van de juridische procedure te dekken. Wordt de claim door de rechter afgewezen? Dan is dat risico voor ons en heeft het u in ieder geval geen geld gekost.

Meld u nu aan voor de massa schadeclaim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *