Menu Sluiten

Prijs per kWh elektriciteit

Waar bestaat prijs per kWh elektricteit uit?

Elektriciteit

De prijs per kWh elektriciteit bestaat uit verschillende componenten:

NaamVoorbeeld prijs in € per kWh
Leveringsprijs€  0,06
Energiebelasting€  0,1165
Opslag duurzame energie€  0,001
Totaal exclusief btw€  0,1775
Totaal inclusief btw (21%)€  0,214775

Naast de prijs per kWh elektriciteit betaalt u nog netwerkkosten en vastrecht bij uw energieleverancier. De netwerkkosten worden vastgesteld door de overheid. Vastrecht wordt vastgesteld door energieleveranciers en kan enorm verschillen. Gaat u energie vergelijken? Neem dan altijd de vastrecht mee. Tenslotte komt iedere afnemer in aanmerking voor een heffingskorting als er iemand op het adres werkt of woont. Deze bedraagt € 385,53 (inclusief btw) en wordt verrekend op de jaarafrekening.

Wilt uw prijs per kWh vergelijken met andere afnemers? Dat kan hier.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Wat zijn de leveringstarieven voor elektriciteit?

  Wat op elke energierekening te zien valt zijn de leveringstarieven voor de elektriciteit. De zogenaamde ‘kale’ prijs per kWh elektriciteit. Dit zijn de kosten voor het verbruik van elektriciteit. Deze leveringstarieven zijn opgebouwd uit enerzijds variabele kosten en anderzijds (per leverancier verschillend) vaste kosten. Hiervoor genoemde kostenposten samen, de leveringskosten, vertegenwoordigen over het algemeen het overgrote deel van uw energierekening.

  Allereerst de variabele leveringskosten, deze kosten zijn verbruiksafhankelijk. Heeft u onderneming bijvoorbeeld enkele extra apparaten in gebruik genomen, dan zal logischerwijs het energieverbruik stijgen. Met de stijging van het energieverbruik zullen de variabele leveringskosten ook stijgen. In het geval van energie betaalt u per verbruikte eenheid kilowattuur (kWh). De variabele leveringskosten worden weergegeven in het aantal kWh x het overeengekomen tarief. Dit tarief is per leverancier verschillend en behoeft daarom bij de keuze voor de energieleverancier zeker de aandacht. Afhankelijk van uw verwachte verbruik kunt u verschillende opties van aanbiedingen vergelijken om zo tot een rendabele keuze te komen. Het leveringstarief kunt u variabel of vast afspreken. Zo is het dus mogelijk dat u gedurende de gehele looptijd van het energiecontract eenzelfde prijs voor het leveringstarief bepaalt. Daarnaast is het mogelijk dat dit leveringstarief gedurende de looptijd gewijzigd wordt. Bij leveringstarieven is het mogelijk dat u gedurende de gehele dag hetzelfde tarief betaalt. Daarnaast is het mogelijk dat u twee meters heeft. Zo betaalt u tijdens daluren een ander tarief dan tijdens piekuren. Vanzelfsprekend is het daltarief lager dan het piektarief.

  Daarnaast komen bij de post leveringskosten ook vaste leveringskosten. Deze kostenpost is onafhankelijk van een situatie waarin er sprake is van verbruik. Het valt te vergelijken met de kosten van een abonnement. Onafhankelijk van het aantal keren dat u gebruik maakt van de abonnementsdienst betaalt u maandelijks een vast bedrag voor het abonnement. De vaste leveringskosten zijn de doorgerekende kosten voor onder andere administratie en dergelijke gemaakte kosten. Wat belangrijk is om te vermelden bij deze kosten is dat het voor de leverancier een optie is om deze kosten door te rekenen. De vaste leveringskosten kunnen bij aanbiedingen weggelaten worden door de leverancier. Pas bij dit soort aanbiedingen wel altijd op dat de kosten niet verdekt alsnog op uw energierekening terecht komen onder een andere noemer.

  Wat is de energiebelasting op mijn energierekening?

  Het volgende grote gedeelte van uw zakelijke energierekening betreffen de energiebelastingen. Deze belasting betaalt uw net zoals de variabele leveringskosten over het daadwerkelijke verbruik.

  De reden achter deze kostenpost op uw zakelijke energierekening is het creëren van bewustzijn, en het stimuleren van energiezuinig ondernemen. Door het laten betalen van belasting over uw energieverbruik is de overheid van mening dat u na gaat denken over uw verbruik. De belasting dient derhalve als financiële prikkel. Indien u naast de kosten voor energie namelijk ook nog eens een relatief forse post aan belasting dient te betalen, zou dit volgens de overheid een lampje doen laten branden. Voortbordurend op het gecreëerde bewustzijn zou u maatregelen dienen te ondernemen waardoor de belasting, en daarmee uw energieverbruik, zal gaan dalen. Het feit dat u de belasting bij uw energierekening betaalt, betekent niet dat deze ook uiteindelijk bij uw energieleverancier terecht komt. De energieleverancier is verplicht deze belastingen te innen maar deze gaan direct door naar de overheid. Waarschijnlijk heeft u weleens gezien dat de belastingen op uw rekening onderverdeeld zijn in twee verschillende verschijningsvormen. Allereerst de standaard energiebelasting, vaak onder de noemer (EB), die u betaalt over uw daadwerkelijke verbruik. Deze kostenpost is ingedeeld in zones. Hoe meer u verbruikt, hoe hoger de zones zijn waarin u terecht zult komen. De af te dragen belasting per zone stijgt mee met de stijging van de zones. Naast deze vorm van overheidsheffingen betaalt u ook aan de opslag duurzame energie (ODE). De kosten voor de post ODE worden ingezet om projecten ten behoeve van duurzame energie te bekostigen. De opbrengsten uit ODE komen terecht in het potje voor de subsidie aan de projecten. Uit dit subsidiepotje worden projecten bekostigd die ofwel duurzame energie opwekken of ten behoeve van de ontwikkeling van opwekkingsprojecten. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies voor het gebruik van windmolens betaald uit de het potje wat onder andere opgebouwd wordt door de opbrengsten uit ODE.

  Bij deze post is het nog interessant om te weten dat bij bepaalde aansluitingen heffingskortingen een optie zijn. Indien er sprake is van een aansluiting met een verblijfsfunctie, ontvangt u jaarlijks een bedrag terug als korting. Deze korting is ingesteld omdat de overheid elektriciteit ziet als basisbehoefte, de korting is als het ware een tegemoetkoming die u helpt om te kunnen voldoen aan de basisbehoefte elektriciteit. De heffingskorting verschijnt over het algemeen als vermindering energiebelasting.

  Van de eerder genoemde verblijfsfunctie is sprake indien de aansluiting een woning of een bedrijf betreft. Het woord verblijf mag in deze dan ook taaltechnisch letterlijk genomen worden, indien het mogelijk is dat er daadwerkelijk mensen verblijven in het pand van de aansluiting mag er aangenomen worden dat het pand een verblijfsfunctie heeft. Om het een en ander wat duidelijker te maken valt bijvoorbeeld een huis in opbouw niet onder de noemer verblijfsfunctie. Het is namelijk niet de bedoeling dat in huizen in opbouw mensen daadwerkelijk verblijven. Heel veel aansluitingen vallen daarentegen wel onder de noemer van verblijfsfunctie. Gebedshuizen, kantines, woningen, bouwketen, al dit soort panden met energieaansluitingen vallen onder de noemer van verblijfsfunctie.

  Wat kunnen wij voor uw energierekening betekenen?

  Zoals u heeft kunnen lezen is uw energierekening opgebouwd uit een breed scala aan posten. De ene post is afhankelijk per energieleverancier en de andere is dwingend vanuit de overheid. Met name in de fase dat u een aflopend energiecontract heeft of uw eerste energiecontract afgesloten dient te worden is het aan te raden om eens goed te kijken naar de aanbiedingen. De leveringstarieven op de zakelijke markt liggen in sommige gevallen ver uiteen. Daarnaast is het zo dat bij de opmerkelijk lage tarieven soms een addertje onder het gras zit. Al deze zaken dienen meegenomen te worden bij de keuze voor een energieleverancier.

  Op de eerder genoemde momenten van eventuele overstap of de eerste keuze kunnen wij u bijstaan bij het maken van de juiste keuze.