Menu Sluiten

Variabele energieprijs

Wanneer uw als ondernemer opzoek gaat naar een leverancier voor energie krijgt u een aantal aanbiedingen binnen van verschillende energieleveranciers. Een van de keuzes die deze leveranciers aan u voorleggen, is de keuze voor een vaste of variabele energieprijs.

Wat is een variabele energieprijs?

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen welke kostenpost al dan niet variabel of vast gaat worden. Het gaat in deze om de kosten voor de levering van energie. Overige kosten, zoals de energiebelastingvallen niet onder de post van leveringskosten.

Wanneer u de keuze maakt voor een variabel tarief dan beweegt uw leveringstarief mee met de markt. De kosten voor het verbruik van energie, de stroom die de pc’s binnen uw onderneming gebruiken en de verwarming, worden geleverd tegen het op dat moment geldende tarief.

De wijzigingen in voornoemd tarief vinden ten minste tweemaal per jaar plaats. Over het algemeen vinden deze wijzigingen plaats op 1 januari en 1 juli. Op voornoemde datums stellen energieleveranciers de nieuwe leveringstarieven vast, indien u gekozen heeft voor een variabel tarief dan geldt het nieuwe tarief vanaf die datum ook voor u. Tweemaal per jaar voelt u derhalve ofwel positief ofwel negatief financieel effect van de recent vastgestelde prijzen.

Staat u momenteel voor de keuze voor welk soort energietarief u moet gaan? Wij helpen u graag verder.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Wat zijn de voordelen van een variabele energieprijs?

  Indien de halfjaarlijkse prijswijziging een daling betreft dan merkt u dit direct. Met de keuze voor een variabel energietarief geniet u direct voordeel van de daling.

  Daarnaast bieden de meeste energieleveranciers bij een variabel tarief aan om kosteloos over te stappen, bij een vast tarief betaald u over het algemeen een boete. Op het moment dat u de energiemarkt dus actief in de gaten heeft gehouden en verwacht dat een bepaalde daling zijn beste moment heeft bereikt, kunt u ervoor kiezen op dat moment over te gaan op een vast contract.

  Met bovenstaande in acht nemend is het dus een interessante optie om de energiemarkt en de relevante ontwikkelingen in de gaten te houden.

  Is de keuze voor een variabele energieprijs op dit moment voordelig voor u? Wij bekijken graag samen met u of dit de juiste keuze is.

  Wat zijn de nadelen van een variabele energieprijs?

  Zoals de term variabel al doet vermoeden kan het tarief veel verschillen, eventuele negatieve ontwikkelingen raken u als ondernemer direct. Bij een vast tarief merkt u gedurende de looptijd van het energiecontract niets van eventuele prijsstijgingen, de prijs heeft u immers vastgezet voor de overeengekomen contractperiode. Het effect van de prijswijzigingen zijn met een variabel tarief niet te ontwijken.

  De keuze voor een variabel energie tarief biedt uw onderneming vervolgens ook geen zekerheid. Het blijft een kwestie van koffiedik kijken of de tarieven zullen stijgen of dalen in de toekomst. Voornoemde onzekerheid dient allereerst bij u te passen als ondernemers, daarnaast dient het ook bij de bedrijfsvoering van uw onderneming te passen.

  De energiemarkt volgen is een activiteit die voor veel ondernemers geen alledaagse bezigheid betreft. Om het volgen van de energiemarkt rendabel te laten zijn dient het met enige regelmaat en inzet te gebeuren. Ondernemers kiezen er daarom vaak voor om van het ‘gezeur’ af te zijn en kiezen voor een vast tarief.

  Is de keuze voor een variabel energietarief té risicovol voor u en uw onderneming? Samen komen we er zeker uit.

  Welke ontwikkelingen zijn van invloed op de variabele energieprijs?

  De prijswijziging die tweemaal per jaar plaatsvindt is afhankelijk van een breed scala aan factoren. Allereerst de olieprijs, op het eerste gezicht misschien een vreemde eend in de bijt, deze hangt nauw samen met de leveringstarieven voor gas. Deze overeenstemming van prijzen vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van de winning van beide, indertijd lagen de winningslocaties dicht bij elkaar. Stijgt de olieprijs dan stijgt de gasprijs evenredig mee. Deze koppeling van prijzen is een wettelijk vastgelegde koppeling, voor de ontwikkelingen op de gasmarkt is het daarom ook interessant om de oliemarkt te volgen.

  Vervolgens beïnvloeden de weersomstandigheden de prijzen. Bij een zachte winter, waarbij de verwarming minder vaak aangaat, daalt de vraag naar gas en daarmee ook de prijs. Andersom werkt dit op een vergelijkbare manier, indien er sprake is van een strenge winter waarbij de verwarming veel aanstaat dan stijgen de gasprijzen mee. Wat bij hetgeen hiervoor genoemd opgemerkt dient te worden is het feit dat door de weeromstandigheden niet alleen de gasprijzen beïnvloed worden, de elektriciteitsprijzen worden ook beïnvloed door het weer. Voornoemde heeft te maken met de manier waardoor elektriciteit opgewekt wordt, wanneer er weinig zon is wordt elektriciteit opgewekt met behulp van gas. Doordat er meer gas nodig is om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken stijgen door deze ontwikkeling ook de elektriciteitsprijzen.

  Politieke ontwikkelingen beïnvloeden de elektriciteitsprijzen ook, dit hangt nauw samen met de olieprijs. Indien er sprake is van een politiek onrustige situatie in de productielanden van olie dan heeft dit invloed op de prijs. Bijvoorbeeld in een situatie waarin politieke strubbelingen een tijdelijke stop met zich meebrengt van de olieproductie uit Iran dan heeft dit nadelige effecten op het aanbod en daarmee de olieprijs.

  ‘’ Elk nadeel heb zijn voordeel ‘’ deze alom bekende Cruijfiaanse uitspraak geldt ook voor de energiemarkt. In tijden van een economische crisis, wat over het algemeen geen prettige periode is, dalen de energieprijzen. Gedurende een economische crisis wordt er meer dan ooit kritisch naar het verbruik gekeken, overal waar het mogelijk is wordt bespaard. Deze besparingen nemen een daling van de vraag naar energie met zich mee, deze daling is ook terug te zien in de prijs.

  Twijfelt u of een bepaalde ontwikkeling voordelig gaat uitwerken voor de energieprijs? Wij houden de markt ook in de gaten en helpen u graag op weg.