Menu Sluiten

Schade door beperking transportcapaciteit: netbeheerder aansprakelijk en schadeclaim

schade door beperking transportcapaciteit

Schade door beperking transportcapaciteit? Zakelijk gedupeerd door de netbeheerder? Grotere aansluiting nodig voor de uitbreiding van uw bedrijf, maar verzoek afgewezen of op een lange wachtlijst? Meld u dan nu geheel vrijblijvend aan voor de collectieve schadeclaim van Zakelijke Energietarieven en ons juridisch team.

Veel ondernemers komen in de klem door de energieproblemen in Nederland: niet een tekort aan stroom, maar een overschot aan vraag én aanbod zorgen voor een tekort aan capaciteit op het net. De netbeheerders kampen daardoor met problemen en proberen hiervan de rekening bij ondernemers neer te leggen. Dat mag alleen helemaal niet. Met een collectieve schadeclaim is er kans om deze onwettelijke houding van de netbeheerder een halt toe te roepen en compensatie te krijgen voor alle gedupeerde ondernemers die schade hebben door beperking transportcapaciteit.

U kunt zich nu aanmelden voor deze collectieve schadeclaim, geheel vrijblijvend.

Heeft u nog geen aansluiting, maar is de aanvraag voor een geheel nieuwe aansluiting geweigerd of duurt het meer dan 18 weken? Lees dan hier meer over onze andere massa claim.

Schade transportbeperking? Meedoen aan schadeclaim!

Netbeheerder taken: waarom nee zeggen niet mag

Er is in Nederland een gereguleerd energienet en gasnet. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van concurrentie en u als eindgebruiker niet kunt kiezen tussen netbeheerders, uw postcode is bepalend. Om die reden is er in de Energiewet heel strak geregeld wie wat bepaald en wat de plichten van de Netbeheerders zijn, zoals Enexis, Liander en Stedin.

Elk zakelijk adres heeft recht op een aansluiting op het stroomnet en hier zijn concrete regels aan verbonden. Zo moet de aansluiting binnen 18 weken gerealiseerd zijn. Het verzwaren van uw huidige aansluiting valt onder die zelfde regel. Uw heeft het recht om te ondernemen en niet benadeeld te worden ten opzichte van concurrenten. Dat betekent ook dat u een passende aansluiting nodig heeft, om zo uw bedrijf te kunnen laten groeien.

Omdat de netbeheerder een concurrentie positie heeft, tilt de rechtbank zwaar aan de wettelijke plichten van de netbeheerder. In rechtelijke uitspraken van de afgelopen jaren is gebleken dat de smoesjes die netbeheerders aandragen om onder deze verplichting uit te komen, geen juridische grondslag hebben en dus onrechtmatig zijn.

Overmacht netbeheerder: netcongestie geen wetmatig excuus

Netbeheerders proberen vaak met man en macht onder hun wettelijke plicht uit te komen. Sterker nog, ze klagen bedrijven aan voor het overschrijden van hun gecontracteerd transportvermogen. In andere woorden; zij beboeten de groei van uw bedrijf. Dat terwijl bedrijven juist schade oplopen door beperking transportcapaciteit.

De ‘hippe’ netcongestie is het meest gevoerde verweer bij de rechter: door drukte op het net is er geen transport mogelijkheid en bovendien is de netbeheerder te druk met de werkzaamheden voor de uitbreiding van dat net: er is geen geschikt personeel beschikbaar om aansluitingen te verzwaren. De rechter wijst dit verweer echter van de hand. De netbeheerder heeft zelf een risico genomen door niet eerder aan netuitbreiding te beginnen en meer personeel te werven met betere salarissen. Het nemen van dit risico komt de netbeheerder nu duur te staan, maar die rekening mag dus niet bij de ondernemer worden neergelegd.

Aansluitplicht versus transportplicht: monopolie positie netbeheerder

Bovendien moet er een wettelijk onderscheid gemaakt worden tussen transportplicht en aansluitplicht. Netcongestie kan een wetmatige reden zijn om niet aan de transportplicht te voldoen, maar niet om de aansluitplicht te verzuimen. Onder die aansluitplicht valt ook de verzwaring van uw aansluiting. De transportplicht mag ook geen reden zijn om voorbarig een verzwaring van een aansluiting te weigeren, zo heeft de rechter bepaald.

Tenslotte is het aan de netbeheerder om échte overmacht aan te tonen. Door de monopolie positie ligt de lat voor het aantonen van overmacht erg hoog en gaat de rechter niet snel mee in de smoesjes van de netbeheerders zoals Enexis, Liander en Stedin.

Binnen 18 weken verzwaring van aansluiting: daarna compensatie

Weigering van verzwaring voor uw nutsvoorziening betekent dus direct: aanmelden voor de collectieve schadeclaim van Zakelijke Energietarieven. Echter zal de netbeheerder niet altijd direct weigeren. In veel gevallen zal u voor de verzwaring van uw aansluiting op een wachtlijst komen te staan, of een opleverdatum krijgen over een aantal jaren.

Om te voorkomen dat bedrijven worden benadeeld door wanbeleid bij netbeheerders, is er echter een wettelijk termijn van 18 weken ingesteld waarbinnen de netbeheerder uw aansluiting moet verzwaren. Pogingen van de netbeheerder om deze 18 weken termijn nietig te verklaren zijn op niets uitgelopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kwam met nieuwe termijnen, maar de rechter heeft bepaald dat de oorspronkelijke wetmatige regels uit de Energiewet gehonoreerd moeten worden. Overschrijdt de netbeheerder de 18 weken, dan blijven zij dus in gebreke en heeft u recht op schadevergoeding. De collectieve schadeclaim van Zakelijke Energietarieven voorziet in deze claim. Door dit collectief aan te pakken vergroot u de kans op een vergoeding en vermijd u gedoe en proces kosten.

Snel verzwaring aanvragen; sneller vergoeding

Het is niet zeker hoe de rechter de termijn van 18 weken zal gaan toetsen. Het is dus zaak om snel de aanvraag te doen en ook direct de offerte te accepteren of hierop te reageren als u deze van de netbeheerder ontvangt.

>Lees hier hoe een verzwaring van uw aansluiting aan moet vragen

Vergoeding voor weigering vergroting aansluiting: maakt u kans?

U heeft een grotere aansluiting nodig, heeft een brief gehad van de netbeheerder dat uw gecontracteerd transportvermogen niet overschreden mag worden of heeft u een andere vorm van schade door beperking transportcapaciteit? Meld u zich dan aan voor de collectieve schadeclaim en ontvang mogelijk financiële vergoeding voor misgelopen inkomsten en gemaakte kosten. Is een van deze situaties op u van toepassing?

 • De aanvraag is geweigerd (als uw aanvraag om een geheel nieuwe aansluiting ging, ga dan snel naar deze massa claim)
 • U bent op een wachtrij terechtgekomen
 • Netbeheerder heeft een oplevertermijn van 18 weken opgegeven en u bent daar nog niet mee akkoord gegaan
 • U heeft een afwijkende oplevertermijn afgesproken, maar de afgesproken deadline wordt door de netbeheerder niet gehaald
 • De netbeheerder heeft u aangeklaagd voor het overschrijden van het gecontracteerd transportvermogen
 • U heeft een brief ontvangen van de netbeheerder dat u het gecontracteerd transportvermogen niet mag gaan overschrijden
 • U wilt uitbreiden maar wordt tegengehouden door beperking van de nutsvoorziening
 • U heeft zonnepanelen geïnstalleerd maar kunt ze niet aansluiten door de weigering van een nieuwe of grotere aansluiting

Vereisten voor claim schade beperkingen transportcapaciteit: goed voorbereiden

Zorg dat u uw zaakjes goed op orde heeft, zodat de netbeheerder geen modder kan gooien en de schuld bij u kan neerleggen voor een deel van de vertraging. Houdt daarom direct een goed dossier bij, reageer snel op correspondentie van de netbeheerder en dien direct uw aanvraag in voor vergroting van uw aansluiting. Meld u tenslotte direct aan voor de claim, zodat wij u kunnen begeleiden in het proces – ook als er nog geen daadwerkelijke vertraging of weigering van toepassing is.

Dossier opbouwen schade beperking transportcapaciteit: de 10 hoofdpunten

Uw kansen voor een schadevergoeding voor weigering of late oplevering van uw grotere aansluiting, vergroot u met een goed dossier. Schade door beperking transportcapaciteit zult u hard moeten maken in de rechtbank. De rechter kijkt alleen naar argumenten die aantoonbaar onderbouwd kunnen worden. Vastleggen en bijhouden van alle relevante zaken is daarom de belangrijkste stap in het ontvangen van financiële vergoeding. De volgende 10 punten vormen hiervoor een goede leidraad:

 1. Direct verzwaring aanvragen, aanvraag opslaan met datum.
 2. Offerte ontvangen? Reageer direct. Bij voorkeur gelijk accepteren en betalen.
 3. Geen offerte? Elke paar dagen schriftelijk herinneren.
 4. Blijft het stil na akkoord op offerte? Ook weer schriftelijk blijven herinneren (per mail)
 5. Gelijk betalen bij ontvangen facturen
 6. Bespreek planning en opleverdatum, leg dit vast per mail of brief
 7. Voorbereidende werkzaamheden direct uitvoeren op bedrijflocatie. Voorkom dat er op uw gewacht moet worden
 8. Blijf informeren en vraag om informatie over voortgang
 9. Schrijf op waarom de verzwaring nodig is, welke omzet er gekoppeld is aan de extra capaciteit, wat de gemiste inkomsten zijn als u deze misloopt, welke kosten gemaakt moeten worden bij uitblijven van verzwaring. Dit kan bijvoorbeeld gaan om opdrachten die u moet afwijzen. Stop al deze informatie in uw dossier.
 10. Bouw uw dossier op en deel het direct met onze jurist via claim@zakelijkeenergietarieven.nl

Schadeclaim beperking transportcapaciteit: U doet mee, wat nu?

Doet u mee, houdt dan de volgende stappen in het oog;

 1. Direct inschrijven via onderstaand formulier
 2. Ingebrekestelling naar de Netbeheerder sturen na verstrijking termijn 18 weken
 3. Klachtbrief naar de Autoriteit Consument en Markten (ACM)
 4. Schakel onze jurist in om direct een kortgeding te start om alsnog de verzwaring van de aansluiting te bewerkstelligen
 5. Mail uw vragen en documenten naar claim@zakelijkeenergietarieven.nl

Waarom een collectieve schadeclaim voor schade van beperking transportcapaciteit?

Zakelijke Energietarieven vertegenwoordigd al meer dan een decennium bedrijven en ondernemers op de energiemarkt, van de bakkerij op de hoek tot multinationals met een miljoenen gebruik. Ondernemers zijn vaak de klos als het gaat om de energietransitie en verduurzaming en hebben in het de afgelopen jaren een groot deel van de rekening betaald van de energietransitie. Dat is wellicht noodzakelijk, maar dat kan alleen als ondernemingen kunnen blijven ondernemen en groeien. Netbeheerders proberen een specifiek probleem nu in de schoenen van de ondernemer te schuiven op een onrechtmatige manier, terwijl juist ondernemers schade hebben door beperking transportcapaciteit of overschrijding van de aansluittermijn.

Om dit proces een halt toe te roepen en om ondernemers die nu al onwettelijk zijn benadeeld te helpen, is er nu een collectieve schadeclaim in het leven geroepen. Doet u mee? Samen met een grote groep bedrijven en ondernemers staan we sterker in de aanklacht bij de netbeheerders.

Meedoen is gratis en bij een positieve uitspraak van de rechter is de vergoeding voor u! Met 25% van het uitgekeerde bedrag worden de kosten en het risico achteraf afgedekt. Bij een afwijzing van de rechter, zullen de proceskosten niet bij u verhaald worden.

Schade transportbeperking? Meedoen aan schadeclaim!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *