Menu Sluiten

Prijs per m3 gas

Waar bestaat prijs per m3 gas uit?

Gas

NaamVoorbeeld prijs in € per m3
Leveringsprijs€  0,32
Regiotoeslag€  0,01
Energiebelasting€  0,1862
Totaal exclusief btw€  0,5162
Totaal inclusief btw (21%)€  0,6246

Naast de prijs per m3 gas betaalt u nog netwerkkosten en vastrecht bij uw energieleverancier. De netwerkkosten worden vastgesteld door de overheid. Vastrecht wordt vastgesteld door energieleveranciers en  kan enorm verschillen. Gaat u energie vergelijken? Neem dan altijd de vastrecht mee.

Wilt uw prijs per m3 vergelijken met andere afnemers? Dat kan hier.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Leveringskosten gas

  Vaste leveringskosten gas

  Allereerst de leveringskosten voor gas. Deze kostenpost is over het algemeen verdeeld over twee delen op uw factuur. Het vastrecht is een van deze twee delen, het vastrecht betaalt u ongeacht of u gas verbruikt heeft gedurende de looptijd van uw contract. Voorafgaand aan het afsluiten van uw contract is het vastrecht bekend en dit bedrag wordt over het algemeen dan ook vaak overeengekomen voor een langere periode. Het vastrecht is op uw gasrekening vaak terug te vinden aan de hand van een dagelijks tarief. Het aantal dagen keer de factor genoemd op de rekening maken een tarief. Indien het vastrecht maandelijks in rekening gebracht wordt kun u eenvoudig het aantal dagen omrekenen naar een maandelijks tarief. Zoals al eerder aangegeven zijn de definities van kostenposten vaak verschillend per aanbieder maar bij deze post zit eigenlijk altijd iets in de richting van vastrecht of vaste leveringskosten in opgenomen. Dit is een van de twee kostenposten die door de gasleverancier zelf vastgesteld wordt, vandaar dat wij aanraden het aangeboden vastrecht goed onder de loep te nemen. Het kan namelijk ook zo zijn dat energieleveranciers u aanbieden het vastrecht op nihil te stellen. Andersom is ook mogelijk, een erg scherp levertarief met daarentegen opvallend hoge vastrecht kosten. Kijk de aanbiedingen om voornoemde mogelijkheden altijd goed na.

  Wil je weten of het aangeboden vastrecht een voordelig aanbod is? Wij vergelijken voor u de beste tarieven vastrecht!

  Variabele leveringskosten gas

  Naast het vastrecht betaald u ook een tarief aan de hand van het verbruik. Deze kostenpost kan voor een vast bedrag worden afgesproken of een variabel bedrag. Wanneer u heeft gekozen voor een vast tarief dan betaald u gedurende de looptijd van uw overeenkomst een vast tarief voor het verbruik. Kiest u echter voor een variabel tarief, dan fluctueert het gehanteerde tarief. De wijziging van dit tarief vindt over het algemeen tweemaal per jaar plaats, 1 januari en 1 juli. Deze post van leveringskosten worden pas in rekening gebracht indien u daadwerkelijk gas heeft verbruikt. Aan de hand van het aantal verbruikte kubieke meters gas wordt tegen het afgesproken tarief een bedrag berekent en weet u wat de prijs per m3 gas is. Deze berekening staat vermeldt op uw gasrekening. Het verbruik van gas is voor het overgrote deel afkomstig van de verwarming. Gemiddeld gaat driekwart van het gasverbruik op aan verwarming. Er zijn verschillende situaties te bedenken waardoor u onderneming meer gas gaat verbruiken. Schrik daarom ook niet per definitie van een stijging voor kosten van gasverbruik. Zo kan het gebeuren dat uw gasverbruik is gestegen door een lange en strenge winter, logischerwijs verbruikt uw onderneming dan meer gas. Daarnaast wordt er in veel onderneming steeds meer en steeds langer gewerkt. Vanzelfsprekend verbruikt uw onderneming meer gas indien uw bedrijf langer en meer open is. Ga bij een eventuele stijging altijd na of er logische verklaringen voor de stijging zijn.

  Wat is regiotoeslag op mijn gasrekening?

  Het grote verschil tussen de rekeningen van energie en van gas ziet u onder het kopje regiotoeslag. Dit kopje staat op de gasrekening en vanzelfsprekend roept een onbekende kostenpost vragen bij u op. Deze regiotoeslag vindt zijn oorsprong in 2005 toen de gasmarkt geprivatiseerd werd. De toeslag wordt aan uw rekening toegevoegd omdat het gas een bepaalde weg af dient te leggen. Het overgrote deel van het gas wordt gewonnen in de provincie Groningen. Vanuit deze locatie legt het gas een bepaalde weg af in de richting van uw onderneming. De toeslag is aan de rekening toegevoegd om de kosten die aan dit transport vastzitten te compenseren. De hoogte van de toeslag is per onderneming verschillend. De toeslag wordt namelijk berekent aan de hand van de afgelegde afstand van het winnen tot aan uw onderneming.

  Waar het doorrekenen van de transportkosten vaak lijkt als een verplichte kostenpost vanuit de leverancier ligt dit in de werkelijkheid anders. Het doorrekenen van de regiotoeslag is een optie voor uw gasleverancier. Hij bepaalt zelf de hoogte van de toeslag die hij doorvoert op uw gasrekening.

  Net zoals bij de vaste leveringskosten is het een belangrijk punt bij de regiotoeslag om het complete plaatje in de gaten te houden. Overdreven hoge kosten voor regiotoeslag zouden op moeten vallen. Zijn ze in een aanbod erg voordelig kijk dan altijd na of de vaste dan wel variabele leveringskosten deze ‘’aanbieding’’ niet overcompenseren. Het is namelijk begrijpelijk dat het voor u en uw onderneming vooral van belang is welke prijs u onder aan de streep moet gaan betalen voor het hebben van gas. Uiteraard is het interessant om te bekijken voor welke posten u betaald en hoe uw rekening uiteindelijk dus opgebouwd is, maar met name de uiteindelijke totaalprijs is voor een ondernemer van belang.

  Wij kijken graag voor u na of dat de aangeboden regiotoeslag een rendabel en reëel aanbod betreft.