Menu Sluiten

Inkoopstrategie

5 juli 2014, het Nederlandse elftal heeft al een aantal kansen gehad op de voorsprong in de wedstrijd tegen Costa Rica. Desalniettemin staat er nog steeds een gelijke stand op het scorebord en ook in de verlenging lijkt de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Enkele minuten voor het fluitsignaal dat het einde aangeeft van de verlenging wisselt coach Louis van Gaal keeper Jasper Cillessen voor 2e keeper Tim Krul. De verlening eindigt zoals verwacht zonder goals en de penaltyserie vangt aan, met keeper Tim Krul op doel. De rest is geschiedenis..

Het wisselen van Jasper Cillessen voor Tim krul was een tactische wissel van Louis van Gaal. Hij kende beide keepers goed en wist wie op dat moment nodig was om bij eventuele penalty’s belangrijke ballen te stoppen. Op een vergelijkbare manier kent u als ondernemer uw onderneming, aan de hand van voornoemde kennis kiest u de inkoopstrategie van uw energie.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Waarom is het kiezen van een inkoopstrategie van belang?

  Elke inkoopstrategie heeft zijn eigen kenmerken en daarmee voor- en nadelen. Per onderneming is het verschillend of een bepaalde inkoopstrategie past bij de onderneming. Zo kunnen bijvoorbeeld de nadelen van inkoopstrategie A onevenredig risicovol zijn voor de ene onderneming en voor de andere onderneming is het nadeel een te behappen risico.

  Het meest voorname belang van het vinden van een bijpassende inkoopstrategie bij de bedrijfsvoering van uw onderneming is het financiële belang. Op het juiste moment energie inkopen levert uw onderneming financieel voordeel op. Voor grootzakelijke afnemers van energie kan een minimaal verschil in percentages voordeel onder aan de streep een significante besparing opleveren.

  Daarnaast kan het voor u onderneming in grote mate van belang zijn om voor een relatief lange termijn zekerheid te hebben. In de onderwijssector bijvoorbeeld, binnen deze sector is het niet zozeer van belang om de meest optimale positie te hebben ten opzichte van de concurrentie. Binnen het onderwijs wordt daarom dan ook de voorkeur gegeven aan een inkoopstrategie die de continuïteit waarborgt. Een vast tarief dat voor een zekere periode vastligt is derhalve meer voor de hand liggend voor een onderneming binnen het onderwijs dan voor bijvoorbeeld een bakker.

  Daarentegen is het voor een onderneming binnen een concurrentiegevoelige branche van belang om minimale verschillen in tarieven actief op te sporen en hierop in te spelen. Binnen deze branches kan een dergelijk minimaal verschil het verschil maken tussen een zeer winstgevende periode of nét achterlopen op de concurrentie. Voornoemde geldt des te meer wanneer de kostprijs voor energie van grote invloed is op de prijs van hetgeen uw onderneming aanbiedt.

  Twijfelt u aan uw keuze voor welke inkoopstrategie u dient te gaan? Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze.

  Op welk moment moet ik mijn energie inkopen?

  De inkoopstrategie is niet alleen het kiezen van de manier waarop u uw energie inkoopt. De inkoop van energie is daarnaast ook een erg tijdsafhankelijke bezigheid. Op basis van externe factoren zijn er zowel goede als slechte momenten aan te wijzen waarop energie ingekocht kan worden. Nu is het juist de truc om deze goede momenten te kunnen voorspellen en hierop in te spelen. Steeds meer factoren beïnvloeden de energiebeurzen,  het herkennen en voorspellen van de juiste inkoopmomenten is een niche activiteit geworden.

  In toenemende mate is het weer een van voornoemde factoren die de energiemarkt beïnvloedt, daarnaast zijn verschillende politieke ontwikkelingen ook van belang voor de energiemarkt. Hoe meer factoren de energiemarkt beïnvloeden, hoe meer factoren bijgehouden moeten worden om de inkoopstrategie in te vullen.

  Het in de gaten houden van de energiebeurzen en de hierop van invloed zijnde ontwikkelingen is een tijdrovende bezigheid. Daarom is de keuze voor welke inkoopstrategie u moet gaan niet alleen afhankelijk van de eventuele financiële voordelen, maar ook zeker van uw beschikbare tijd.

  Het juiste moment vinden om energie in te kopen? Wij helpen u graag op weg.

  Energiebeurzen

  Energie wordt op een vergelijkbare manier als aandelen verhandeld op beurzen. Verschillende beurzen bieden elektriciteit of gas aan voor energieleveranciers of grootzakelijke ondernemingen. Per beurs is het verschillend op welke wijze u uw energie inkoopt. Afhankelijk van uw bedrijfsvoering en uw mogelijkheden wat betreft het nemen van risico’s kiest u welke beurs bij uw onderneming past.

  APX/EPEX

  Op deze markt kunt u actief aan de slag met het inkopen van elektriciteit. Op deze zogenaamde dagmarkt worden per uur de tarieven aangepast. Op basis van voorspellingen van de fluctuaties op deze markt kunt u dus zeer punctueel energie inkopen. U weet van tevoren niet hoe de energietarieven zich gaan ontwikkelen. Het inkopen van energie op deze markt is dan ook een risicovolle strategie, de ervaring leert echter dat de laatste jaren deze markt als voordeligste markt uit de bus komt. Afhankelijk van de mogelijkheden die uw onderneming heeft voor het nemen van dergelijke risico’s kan het derhalve een interessante optie zijn.

  ENDEX

  De ENDEX beurs is de zogenaamde termijnmarkt. In grote lijnen vormt deze beurs het tegenovergestelde van de APX/EPEX beurs. Energie op deze beurs wordt ingekocht op termijn, de daadwerkelijke levering vindt later plaats. Voor de overeengekomen termijn staat de prijs vast, deze kostenpost kunt u dus op een vroeg stadium als meenemen in uw bedrijfsvoering. Daarnaast biedt het inkopen van energie via deze beurs zekerheid voor uw onderneming. Gedurende deze termijn heeft u geen omkijken meer naar de energiebeurs. Het grote nadeel van deze beurs is het niet kunnen profiteren van eventuele prijsdalingen. Via de termijnmarkt is het niet mogelijk om op een vergelijkbare, flexibele manier in te spelen op van invloed zijnde ontwikkelingen op de dagmarkt.

  LEBA

  De LEBA-markt is de gasvariant van de APX/EPEX beurs. Waar op de APX/EPEX beurs de prijzen per uur kunnen verschillen is dit bij LEBA per dag. De markt werkt op eenzelfde manier als de APX/EPEX beurs, wereldwijd zijn er een aantal ontwikkelingen aan te wijzen die van invloed zijn op het aangeboden tarief. Deze ontwikkelingen in de gaten houden en hierop in spelen kan u, als ondernemer, veel voordeel opleveren. Voornoemde brengt logischerwijs ook nadelige onzekerheid met zich mee, sommige onverwachte ontwikkelingen kunnen uw onderneming hard raken.