Menu Sluiten

Verzwaring elektriciteitsaansluiting door uw netbeheerder geweigerd? Dit kunt u hiertegen doen!

Verzwaring elektriciteitsaansluiting door uw netbeheerder geweigerd? Dit kunt u hiertegen doen!

Wilt u zonnepanelen aanleggen? Een warmtepomp installeren? Dan heeft u een grotere aansluiting voor uw elektriciteit nodig. Deze verzwaring dient u via uw netbeheerder te regelen. Wat als uw netbeheerder dit weigert? Waarom weigeren netbeheerders een verzoek tot verzwaring elektriciteitsaansluiting? Wat kunt u ertegen doen? Zijn er alternatieven voor verzwaring?

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Waarom weigert de netbeheerder mijn verzoek tot verzwaring elektriciteitsaansluiting?

  De netbeheerder heeft haar rechten en plichten in de Elektriciteitswet staan. In dit geval zijn de artikelen 23 en 27 Elektriciteitswet interessant. Uit deze artikelen blijken de taken van de netbeheerder op het gebied van de aansluiting op het net en transport van elektriciteit.

  De netbeheerder is in principe verplicht om op uw verzoek in te gaan om uw elektriciteitsaansluiting te verzwaren. Uitzondering hierop staat in artikel 27 lid 2 onder a Elektriciteitswet. Afnemer heeft recht op een verzwaring van zijn aansluiting, tenzij dit wegens technische redenen redelijkerwijs niet van de netbeheerder kan worden verlangd.

  Wanneer is daar sprake van? Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat hier onder andere sprake van kan zijn indien uw netbeheerder over moet gaan tot aanzienlijke extra investeringen in het net om het verzoek tot verzwaring uit te kunnen voeren. In de weigering van uw netbeheerder dient deze dan ook te stellen en bewijzen dat wegens technische redenen hij redelijkerwijs niet kan realiseren dat hij u kan aansluiten op een verzwaard spanningsniveau.

  Advies 1. Ga in bezwaar

  Bent u het niet eens met de weigering tot verzwaring elektriciteitsaansluiting door uw netbeheerder? Dan kunt u in bezwaar gaan. In uw bezwaar dient u te stellen waarom u het niet eens bent met het besluit dat door de netbeheerder is genomen. Dit bezwaar dient u in bij de netbeheerder. U vraagt de netbeheerder dus om haar besluit te herzien en daarbij uw aanmerkingen in overweging te nemen.

  U meent dat uw netbeheerder onterecht heeft geweigerd:

  Beroept uw netbeheerder zich op de weigeringsgrond van artikel 27 lid 2 onder a Elektriciteitswet? Dan kunt u in bezwaar stellen dat u het niet eens bent met het beroep op die uitzondering.

  Netbeheerder X weigert het verzoek tot verzwaring van Nina wegens maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit omdat daar geen capaciteit voor is. Nina is het hier niet mee eens. Dit dient ze onderbouwd te stellen in een brief terug naar X.

  U meent dat uw netbeheerder u ongelijk heeft behandeld ten opzichte van anderen:

  Op bovenstaande grond kan een netbeheerder uw aanvraag dus weigeren. Ingevolge artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet mag de netbeheerder daarnaast ook niet discrimineren tussen partijen jegens wie de netbeheerder de verplichting heeft haar te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Meent u anders te zijn behandeld dan andere ondernemingen in uw aanvraag? Dan kunt u een beroep op artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet doen in uw bezwaar.

  Netbeheerder Y weigert het verzoek van Kees tot verzwaring. Kees heeft een bakkerij en komt erachter dat andere bakkers uit zijn buurt wél verzwaring van hun aansluiting hebben gekregen. Kees kan zich beroepen op het discriminatieverbod van artikel 23 lid 3 Elektriciteitswet.

  U zou in principe ook direct naar de rechter kunnen stappen, maar het is aan te raden eerst bezwaar bij uw netbeheerder in te dienen om te kijken of jullie er samen uit kunnen komen. Een procedure bij de rechter kost veel tijd en geld en indien u een advocaat inschakelt kan dat ook veel extra kosten met zich meebrengen.

  Gaat uw netbeheerder niet mee met uw bezwaarschrift? Dan is de rechter wel de volgende stap. (Let op: een netbeheerder is géén bestuursorgaan! Een proces gaat via het civiele recht en niet het bestuursrecht).

  Advies 2. Zoek een andere locatie

  Dat uw netbeheerder uw verzoek tot verzwaring van de elektriciteitsaansluiting weigert, betekent niet dat nu overal uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Het zou goed kunnen dat een andere netbeheerder niet over hoeft te gaan tot extra investeringen die de verzwaring redelijkerwijs onmogelijk maken. Mocht u zonder verzwaring écht niet verder kunnen, is het wellicht een idee om hetgeen waarvoor u de verzwaring nodig heeft, bijvoorbeeld zonnepanelen, te verplaatsen naar het grondgebied van een andere netbeheerder die u wel verzwaring kan bieden.

  Wij van Zakelijke Energietarieven.nl adviseren al ruim tien jaar over allerhande energiezaken. Ook in gevallen waarbij uw netbeheerder weigert uw aansluiting te verzwaren kunnen wij u voorzien van advies op maat. Zo kunnen wij u helpen met het vinden van een netbeheerder die u wel de benodigde verzwaring kan leveren, of helpen met het zoeken van alternatieve oplossingen, zoals hieronder in het derde advies aan bod zal komen. Heeft u vragen? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons gerust eens.

  Advies 3. Neem als alternatief een accu om pieken op te vangen

  Een alternatief voor het verzwaren van uw netaansluiting voor zakelijke energie is het installeren van een accu. Deze accu kan momenten waarop uw huidige elektriciteitsaansluiting ontoereikend is, opvangen.

  Een accu kan daarnaast veel sneller worden geïnstalleerd dan dat uw netaansluiting kan worden verzwaard. In artikel 23 lid 4 Elektriciteitswet staat dat de verzwaring van de aansluiting binnen 18 weken dient te worden gerealiseerd, zo een viereneenhalve maand. Als u die tijd niet af wilt en kunt wachten is een accu een wellicht sneller alternatief of een tijdelijke oplossing om de wachttijd te overbruggen.

  De accu kan ook een goed alternatief zijn als u tijdelijk een verzwaring van uw elektriciteitsaansluiting nodig heeft. Met oog op de tijd en kosten zou het een verspilling zijn om dan bij uw netbeheerder verzwaring aan te vragen. Hetzelfde geldt voor ondernemers met seizoenspieken, denk aan horeca, tuinders en havens. Voor dit soort ondernemers kan het raadzaam zijn om een accu te gebruiken aangezien niet het hele jaar door verzwaarde elektriciteitsaansluiting benodigd is.

  Hoe kunnen wij u helpen?

  Bij Zakelijke Energietarieven.nl kunt u terecht voor een allround energiepartner die u kan helpen bij uiteenlopende energievraagstukken. Al ruim 10 jaar zijn wij actief binnen de energiesector en hebben wij al talloze bedrijven uit verschillende sectoren en van verschillende omvangen kunnen helpen met al hun energiezaken.

  Ook op het gebied van verzwaring van energieaansluiting adviseren wij u graag. Zo helpen wij u graag met de aanvraag voor verzwaring, maar denken wij ook met u mee over alternatieven indien uw netbeheerder uw verzoek tot verzwaring niet kan realiseren.