Menu Sluiten

Leveranciers van zakelijke energie sluiten geen nieuwe contracten af, wat nu?

Leveranciers van zakelijke energie sluiten geen nieuwe contracten af, wat nu?

Veel ondernemers ondervinden moeilijkheden met het afsluiten van een nieuw contract voor hun zakelijke energie. De prijzen voor zakelijke energie zijn op dit moment door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne de pan uitgerezen, met als gevolg dat veel aanbieders van zakelijke energie hebben besloten om geen nieuwe contracten af te sluiten, respectievelijk enkel modelcontracten bij kleinzakelijk aan te bieden. Waarom sluiten zo veel leveranciers van zakelijke energie geen nieuw contracten meer af? Wat is een modelcontract? Kom ik nu zonder zakelijke energie te zitten?

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Waarom kan ik geen (vast) contract voor zakelijke energie meer afsluiten?

  Er is niet één enkele aanleiding aan te wijzen voor de tijdelijke stop op energiecontracten die nu door veel leveranciers wordt gehanteerd, maar er is sprake van een samenloop van talloze gebeurtenissen. Factoren die bijvoorbeeld hebben bijgedragen aan de tijdelijke stop zijn de toename van grootzakelijke verbruikers van zakelijke energie als gevolg van de economische groei en het feit dat niet zomaar hoogspanningsnetwerken kunnen worden aangelegd, in verband met lange aanvraagprocedures en vaak veel tegenstand vanuit omwonenden. Daarnaast willen ook steeds meer bedrijven van het gas af, wat de vraag naar energie ook weer heeft opgedreven. Leveranciers van zakelijke energie durven ten slotte ook geen nieuwe zakelijke energie in te kopen voor de huidige hoge marktprijs. Mocht de prijs plots dalen in de nabije toekomst, blijven zij zitten met duur ingekochte zakelijke energie.

  Ik ben kleinzakelijk, kan ik nog een nieuw contract voor mijn zakelijke energie krijgen?

  U hoeft als kleinzakelijk gebruiker van zakelijke energie niet bang te zijn dat u helemaal zonder zakelijke energie komt te zitten. Kleinzakelijke gebruikers van zakelijke energie hebben een energieaansluiting van 3x80A of minder. Grofweg vallen hier de MKB en ZZP’ers onder. Leveranciers van zakelijke energie zijn op grond van artikel 96na lid 1 Elektriciteitswet 1998 verplicht om kleinzakelijke afnemers van zakelijke energie, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering van zakelijke energie volgens een modelcontract aan te bieden.

  Een modelcontract is een door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde overeenkomst. Dit soort modelcontracten hebben vaak variabele prijzen die dus meebewegen met de prijzen op de zakelijke energiemarkt en pakken vaak duurder uit. Het is echter mogelijk om dit contract op een later moment vast te zetten. De tarieven van een modelcontract veranderen twee keer per jaar. Onze energiespecialisten hebben goed zicht op de energiemarkt en kunnen voor u voorspellen hoe de markt zich door de looptijd van uw contract zal gaan ontwikkelen.

  Bijvoorbeeld:

  Een kleine kledingwinkel heeft een modelcontract afgesloten bij leverancier X. In juli 2022 lijken de prijzen voor zakelijke energie te gaan stijgen. De eigenaresse van de kledingwinkel besluit daarop te anticiperen en zet de energieprijzen daarom vast. Dan heeft ze geen last van de prijsstijging. Wordt een prijsdaling verwacht? Dan kan de eigenaresse beter haar contract laten zoals hij is en kan ze meeprofiteren van de daling.

  Er klinken ook steeds meer geluiden dat leveranciers van zakelijke energie de hun leveringscontracten aan kleinzakelijke klanten tussentijds opzeggen, of vaste contracten omzetten naar variabele contracten. In deze Regeling staat wanneer uw leverancier wel uw energiecontract mag opzeggen. Mocht uw leverancier van zakelijke energie tussentijds en zonder waarschuwing of berichtgeving vooraf uw contract willen opzeggen, kunt u bij de ACM een klacht indienen of zelf contact opnemen met uw leverancier.

  Ik ben grootzakelijk, kan ik nog een nieuw contract voor mijn zakelijke energie krijgen?

  Voor grootzakelijke gebruikers van zakelijke energie geldt bovenstaande wetgeving, die modelcontracten verplicht, niet. De ACM is ook geen toezichthouder bij grootzakelijke bedrijven, kleinverbruikers krijgen immers meer bescherming. Energieleveranciers mogen grootzakelijke gebruikers dus gewoon weigeren een nieuw contract aan te bieden, zonder interventie of controle van de ACM.

  Wat moet u nu doen als uw zakelijke energiecontract binnenkort afloopt? Als u nog niet heeft opgezegd en uw energiecontract verloopt, mag uw zakelijke energieleverancier het contract stilzwijgend met een jaar verlengen. Op die manier hoeft u niet bang te zijn om zonder zakelijke energie te komen. Keerzijde hiervan is dat het verlengde contract vaak aanvullende, ongunstige algemene voorwaarden kent die de prijs van uw energiecontract kan opdrijven. Veel leveranciers van zakelijke energie bieden overigens nog wel vaste of variabele energiecontracten aan maar melden dit niet. Hier moet u zelf gaan optreden en onderhandelen. Veel energieleveranciers hebben ooit in bulk voor de toekomst ingekocht, wat nu ook kan worden ingezet. Onze energie-experts van Zakelijke Energietarieven kunnen u helpen met deze onderhandelingen, zodat u nooit bang hoeft te zijn dat u te veel betaalt of zonder energie komt te zitten.

  Wilt u hulp bij het vinden van het voordeligste contract voor zakelijke energie?

  Met Zakelijke Energietarieven als energiepartner hoeft u niet bang te zijn dat u zonder zakelijke energie komt te zitten of dat u aan een ongunstig contract wordt gebonden. Onze medewerkers gaan graag voor u op zoek naar het voordeligste contract van zakelijke energie voor u. Neem gerust bij vragen of interesse contact met ons op. 

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *