Menu Sluiten

Tips voor de zakelijke energie voor u als tuinder? Lees snel verder!

Tips voor de zakelijke energie voor u als tuinder? Lees snel verder!

De agrarische sector is een van de grootverbruikers op de zakelijke energiemarkt van Nederland. Over het algemeen zal bij het woord agrarisch gedacht worden aan de stereotype boeren met hun vee. De echte grootverbruikers in de agrarische sector betreft daarentegen de tuinder. Grote tuinbouwkassen met veel verbruikende apparatuur is in sommige delen van het land het veelvoorkomende straatbeeld. De welbekende ‘’skylines’’ in het Westland, met daar onder andere de glazen kassen, verbruiken veel energie.

Juist vanwege het feit dat het verbruik in deze sector hoog ligt, is het een belangrijk punt om nader te bekijken. Daar waar veel verbruikt wordt, kan ook veel bespaard worden. Omdat het veelal om grote aantallen gaat, is het kiezen van de juiste inkoopstrategie van groot belang. Verschillende soorten tuinders hebben ieder hun eigen belang bij het kiezen van de inkoopstrategie. Afhankelijk van uw bedrijfsstrategie dient u hier een bijpassende inkoopstrategie voor te kiezen. Waar het voor de ene tuinder rendabel – of strategisch gezien beter – om een vaste inkoopstrategie te hanteren, is het voor de ander voordelig om voor een variabele inkoopstrategie te kiezen. De bedrijfsstrategie is hierbij zoals gezegd bepalend. Waar de seizoen gerichte tuinder er belang bij zal hebben om gedurende specifieke periodes heel gericht energie in te kopen, bijvoorbeeld op de APX-markt. Zal een andere tuinder juist een solide deal voor een langere periode willen vastleggen teneinde zijn financiën voor de komende jaren zekerheid te kunnen bieden.

Waar ook kansen liggen voor de zakelijke energie van de tuinder betreft de verduurzaming. Met name zonnepanelen is een interessante optie voor de tuinders. Het overgrote gedeelte van de tuinbouwbedrijven bestrijkt een grote oppervlakte, daarmee veel ruimte voor zonnepanelen of andere energie verduurzamende projecten.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Subsidie voor de zakelijke energie van de tuinder? 

  De overheid heeft haar ogen eveneens laten vallen op – het energieverbruik van – de (glas)tuinbouw. Net zozeer als u is het voor de overheid van belang om het verbruik te beperken. In het kader van deze doelstelling heeft de overheid op meerdere fronten projecten opgezet om deze verduurzaming te bereiken. Voornoemde onder andere door het opzetten van de zogenaamde EHG-regeling. Welke voortdurend uitgebreid wordt door de overheid, laatstelijk met het toevoegen van nieuwe technieken die ook in aanmerking komen voor de subsidie.

  Een van de bekendere regelingen in de glastuinbouw betreft de regeling aangaande het gebruik van aardwarmte. Een project waar veel tuinders positief tegenover staan, hoewel het wel een risicovolle investering is. Tegenover de verbonden risico’s staan echter ook veel voordelen wat betreft verduurzaming. De combinatie van de voordelen tegenover de grote risico’s, heeft ook de overheid doen bewegen. In voornoemd kader zijn er meerdere subsidies opgericht die specifiek dekking bieden tegen de risico’s, verbonden aan aardwarmteprojecten.

  Zoals eerder aangehaald liggen er voor de tuinders veel kansen in het zelf opwekken van energie. Grote kassen waar eveneens – lees naast de hoofdactiviteit – veel ruimte is voor het opwekken van duurzame energie. Ook op dit gebied speelt enige kennis van de energiemarkt een rol. Nu dient u als energieopwekker evenzeer opzoek te gaan naar een zakelijke energieleverancier. Immers, naast hetgeen uzelf zult gaan verbruiken zal een gedeelte ook aan anderen geleverd worden.

  Bent u benieuwd of uw project ook in aanmerking komt voor subsidie? Wij kijken graag met u mee!