Menu Sluiten

Energielabel C kantoor aanvragen

In 4 stappen naar energielabel C. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland minimaal beschikken over energielabel C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Deze verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013 ter realisering van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Energielabel C of hoger zorgt voor een beter werkklimaat en meer comfort voor gebruikers. Het is de tussenstap op het gebied van energie efficiëntie om energiebesparing te bespoedigen. Ook al lijkt 2023 misschien nog ver weg, het is belangrijk om op tijd ervoor te zorgen dat uw kantoor voldoet aan de eisen. Voldoet uw kantoor niet op tijd aan de energielabel C verplichting, dan zal uw kantoorgebouw moeten sluiten. Hier leest u alles wat u moet weten omtrent de energielabel C verplichting en hoe deze procedure in zijn werk gaat.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Wanneer geldt de energielabel C verplichting voor kantoren?

  Het Bouwbesluit 2012 stelt dat de energielabel C verplichting geldt voor een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100 m2.

  Wat geldt als kantoorgebouw?

  Een kantoorgebouw is een gebouw met uitsluitend een of meer kantoorfuncties en (eventuele) nevenfuncties daarvan. Een kantoorgebouw kan een afzonderlijk gebouw zijn, maar ook een onderdeel van een groter (combinatie)gebouw. Pas als bouwwerken bouwkundig zelfstandig zijn en ook zelfstandig kunnen functioneren, kan er gesproken worden van afzonderlijke gebouwen.

  Wat geldt als kantoorfunctie?

  Uit het Bouwbesluit 2012 blijkt dat kantoorfunctie moet worden gedefinieerd als ‘gebruiksfunctie voor administratie’. In een bouwwerk kunnen zich verschillende kantoorfuncties bevinden, zoals een adviesbureau, een administratie- of advocatenkantoor of een verzekeringsmaatschappij. Elk bouwwerk heeft ten minste één gebruiksfunctie. In artikel 1.1. lid 2 Bouwbesluit 2012 zijn 12 (hoofd)gebruiksfuncties te vinden.  

  Wat geldt als nevenfunctie?

  Bij een nevenfunctie moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een kantoor aan huis, een bedrijfsrestaurant, vergaderzalen of een fietsenstalling bij een kantoor. Een nevenfunctie is een gebruiksfunctie ten gunste van een andere gebruiksfunctie. Een nevenfunctie wordt aangemerkt als onderdeel van het kantoorgebouw.

  De energielabel C verplichting geldt niet in de volgende gevallen:

  • Wanneer een kantoor een onderdeel van een gebouw is, waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties (exclusief nevenfunctie) van het kantoor minder dan 50% is dan die van het gebouw waarvan het kantoor een onderdeel is.
  • Kleine kantoorgebouwen waarbij de totale gebruiksoppervlakte aan kantoor- én nevenfuncties in het kantoorgebouw, of in het gebouw waarvan de kantoorgebouw deel uitmaakt, minder is dan 100 m2.
  • Als het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1. van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Indien de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
  • Een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt. Dit moet worden aangetoond.
  • Een kantoorgebouw dat geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • Een kantoorgebouw dat op grond van een overeenkomst zijn of worden onteigend en zullen worden gesloopt.  

  Praktijksituaties waarin een kantoor wel of niet energielabel C moet hebben

  De volgende situaties kunnen zich voordoen in de praktijk. Is dit van toepassing op uw kantoor dan weet u in ieder geval of u wel of niet moet voldoen aan de energielabel C verplichting.

  Voorbeeld 1:
  In een gebouw zit een kledingwinkel van 700 m2 met daarbij een kantoor van 150 m2 waar alle administratie voor de winkel en de online aankopen worden afgehandeld.

  In dit geval is het kantoor een nevenfunctie van de kledingwinkel. Er is dus geen sprake van een kantoorgebouw. De energielabel C verplichting geldt niet.

  Voorbeeld 2:
  In een gebouw zitten drie kleine kantoren van 70 m2 en drie kleine winkels van 50 m2.

  De gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties is in dit geval 3 x 70 = 210 m2. De totale gebruiksoppervlakte van het gebouw is 360 m2 dus 210 m2 is groter dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte. Daarnaast is de totale gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2, dus de energielabel C verplichting is van toepassing op de drie kantoren.  

  Twijfelt u over de vraag of uw kantoor moet voldoen aan de energielabel C verplichting? Wij van Zakelijke Energietarieven kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  Energielabel van uw kantoor vaststellen door middel van de Energie Index

  De Energie Index (EI) bepaalt welk energielabel uw kantoor heeft. Het is een weergave van de energieprestatie van het gebouw. Wij van Zakelijke Energietarieven berekenen aan de hand van gebouwkenmerken en specificaties van gebouw gebonden installaties de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze energieprestatiecoëfficiënt wordt gedeeld door de wettelijk verplichte prestatie en aan de hand van die uitkomst kan men uit de Energie Index de labelklasse opmaken (zie tabel). De klassen van het energielabel voor gebruik lopen van ‘G’ tot ‘A++’.

  Energieklassen voor utiliteitsgebouwen   
  EnergieklasseGrenswaarden Energie-Index (EI)   
   Van:Tot:
  A++Kleiner of gelijk aan 0,50   
  A+0,510,70
  A0,711,05
  B1,061,15
  C1,161,30
  D1,311,45
  E1,461,60
  F1,611,75
  GGroter dan 1,75 

  Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het nationale energieverbruik (finaal) en voor ruim 30% van de CO2-uitstoot. Het besparingspotentieel in veel gebouwen is enorm en het verbeteren van de energieprestatie kan veel geld opleveren. De energierekening zal namelijk aanzienlijk lager uitvallen. Door middel van een aantal toepasbare maatregelen kan de mogelijke energiebesparing voor een kantoorgebouw worden in geschat (zie tabel).

  Weet u niet of uw kantoor een energielabel heeft of wilt u laten checken binnen welke klasse uw kantoor valt ten aanzien van het energieverbruik? Neem dan contact met ons op! Wij hebben nauwe contacten met experts die u hierbij van dienst kunnen zijn. Op die manier bent u er op tijd bij en loopt uw kantoor geen risico om per 1 januari 2023 te moeten sluiten.

  Stappenplan aanvraag energielabel C voor uw kantoor

  Het aanvragen van een energielabel C voor uw kantoor kan in 4 stappen geregeld zijn. Hoe deze procedure in zijn werk gaat lees je in het navolgende.

  Stap 1: vraag maatwerkadvies aan

  Om een bepaald energielabel te bereiken, zijn maatregelen nodig ter verbetering van de energieprestatie. Hierbij moet gedacht worden aan bouwkundige verbeteringen zoals isolatie van het dak of het vervangen van gevelbeglazing. Technische maatregelen ten aanzien van gebouw gebonden installaties (denk aan verlichting) zijn tevens vaak nodig. Bovendien moeten de organisatorische maatregelen niet over het hoofd worden gezien. Optimale kantoorbezetting en schepere openingstijden kunnen bijdragen aan energiebesparing.

  Alle maatregelen moeten per gebouw na inventarisatie in een verbeterplan worden opgesteld: het energieprestatieadvies (EPA). Wij van Zakelijke Energietarieven hebben nauwe banden met gecertificeerde adviseurs die uw kantoor controleert op een aantal kenmerken, verbetermogelijkheden in kaart brengt en een kostenberekening maakt. Hierbij zal ook de Erkende Maatregellijsten (EML) meegenomen worden in het advies. Op deze lijst staan maatregelen waarmee je voldoet aan de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer. Een EPA heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. U kunt echter met onze adviseurs wel gemakkelijk afspreken om ook gelijk een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

  Stap 2: beschikbare subsidies en financiële regelingen

  Voor energiebesparende maatregelen zijn een aantal subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Het is daarom belangrijk om na te gaan of je voor een subsidie of regeling in aanmerking komt. Een aantal interessante regelingen zijn de volgende:

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): dit is een fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
  • MIA en Vamil: dit betreft een fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken vermeld op de Milieulijst.
  • Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers (ISDE): hier gaat het om een subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+): dit betreft een subsidie voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.
  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE: dit is een subsidie voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

  Als u niet zeker weet of u wel of niet voor een subsidie of financiële regeling in aanmerking komt, kunt u ons altijd bellen voor advies.

  Stap 3: uitvoeren maatregelen ter verbetering van de energieprestatie

  Het is van groot belang dat de maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd zodat uw kantoorgebouw op tijd voldoet aan de energielabel C verplichting. Wij kunnen u helpen bij het uitvoeren van de benodigde maatregelen. Zo regelen wij de installatie van zonnepanelen of nieuwe slimme elektriciteitsmeters. Door onze jarenlange ervaring weten wij precies hoe dit op de beste en voordeligste manier kan worden bewerkstelligd. Neem contact met ons op om te zien wat wij voor uw kantoor kunnen betekenen.

  Stap 4: laat een nieuw energielabel opstellen

  Een gecertificeerd energieadviseur van Zakelijke Energietarieven kan een nieuw energielabel opstellen en ervoor zorgen dat het energielabel van uw kantoor in de registratiedatabase EP-online wordt geregistreerd. Dit is belangrijk omdat de energielabel C verplichting streng zal worden gehandhaafd. Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit, meestal is dit de gemeente waar het kantoorgebouw staat, is verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C verplichting. Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe verplichting niet het juiste energielabel C of beter heeft, mag het kantoorgebouw niet meer gebruikt worden. Er kunnen dan door het bevoegd gezag verschillende maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of (bij herhaaldelijke overtreding) een bestuurlijke boete.

  Laat u adviseren door Zakelijke Energietarieven

  Bij de nieuwe energielabel C verplichting voor uw kantoorgebouw komt een ingewikkeld proces kijken. Het is daarom van belang u te laten adviseren door een expert. Deze kan voor u zorgvuldig op een rij zetten welke zaken er binnen uw kantoor veranderd moeten worden om aan de verplichting te kunnen voldoen. Wij staan de hele dag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Zo is Zakelijke Energietarieven dé energiepartner die al uw energiezaken regelt voor uw kantoorpand. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek.