Menu Sluiten

Zakelijke energiecontract verlengd omdat u vergat op te zeggen? Dit kunt u hiertegen doen!

Zakelijke energiecontract verlengd omdat u vergat op te zeggen? Dit kunt u hiertegen doen!

Jaarcijfers, belastingaangiftes, balansen opmaken; ondernemers hebben het druk zat met alles wat bij de bedrijfsvoering komt kijken. Het komt vaak voor dat ondernemers het opzeggen van hun zakelijke energiecontract vergeten. Hierdoor kan het contract tegen hun wil, vaak met ongunstige bedragen en voorwaarden, worden verlengd. Wat kunt u daartegen doen? Op het gebied van zakelijke energie valt er veel geld en moeite te besparen als u scherp bent op hun rechten en mogelijkheden betreffende de inhoud van uw contracten.

Vraag direct uw zakelijke energieofferte aan!

1. Vul uw gegevens in  2. Wij gaan op zoek naar de beste deal  3. Ontvang binnen 24u de beste aanbieding


   Onafhankelijk advies Wij vergelijken alle leveranciers.

   Snel vergelijken Binnen 24 uur de beste deal.

   De scherpste zakelijke tarieven Jarenlange ervaring.

   

  Mijn zakelijke energiecontract is stilzwijgend verlengd. Waarom is deze ineens ongunstiger dan mijn oorspronkelijke overeenkomst?

  Kijk eens in de algemene voorwaarden van uw zakelijke energiecontract met afgesproken tijdsduur. De kans is groot dat daar een opzegtermijn van om en nabij zes maanden in staat. Dat doen leveranciers niet voor niks. Mocht u na de opzegtermijn, maar voor het verlopen van uw contract nog van uw contract af willen, kunt u dat vaak alleen doen met een hoog bedrag aan opzegkosten.

  Mocht u helemaal zijn vergeten uw contract op te zeggen, wordt deze meestal stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat uw leverancier gewoon doorgaat met leveren van energie na het verlopen van het contract. Vaak gebruiken leveranciers dergelijke situaties om hun prijzen gigantisch te verhogen, waardoor u ineens vastzit aan een ongunstiger en duurder contract. Daarnaast gebeurt het ook vaak dat hoge verlengingskosten in rekening worden gebracht.

  Wilt u dit voorkomen? Houd dan altijd goed de termijnen in de gaten die u contractueel heeft afgesproken. Wij van Zakelijke Energietarieven hebben veel ervaring met energiecontracten en kunnen u dus altijd van passend advies voorzien betreft waar u wel en niet voor moet tekenen als u een overeenkomst aangaat voor zakelijke energie.

  Het is daarnaast ook altijd mogelijk om te onderhandelen voorafgaand aan het aangaan van een zakelijk energiecontract. Zo kunt u bijvoorbeeld bedingen dat uw leverancier gewoon stopt na het verlopen van de overeenkomst, of kunt u over een kortere opzegtermijn onderhandelen. Benieuwd geworden? Neem dan gerust contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

  Ik ben kleinzakelijk. Wat kan ik doen als mijn energiecontract is verlengd?

  Kleinzakelijk

  Binnen de energiesector wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootzakelijke afnemers van energie. Kleinzakelijke afnemers van energie hebben een energieaansluiting 3x80A of minder en/of een gasaansluiting van niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Grofweg kan worden gesteld dat de MKB als kleinzakelijk worden aangemerkt.

  Wat zijn mijn rechten?

  Met ingang van 1 december 2011 is het volgende in de wet geregeld. Alle contracten die na dato zijn afgesloten, vallen dus onder dit regime. In artikel 6:236 BW staat een zwarte lijst van bedingen die nooit en te nimmer in de algemene voorwaarden mogen staan. Als dit wel het geval is, is de rechtshandeling vernietigbaar, wat betekent dat deze ongedaan kan worden gemaakt.

  Sub j van dit artikel is interessant voor leveranciers van onder andere (zakelijke) energie en gas. In deze passage staat dat het verboden is voor deze leveranciers het contract stilzwijgend te verlengen of vernieuwen voor een bepaalde duur. Het is daarnaast ook verboden om het stilzwijgend voort te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

  Dit mag dus niet: Peter heeft een zakelijk energiecontract met leverancier A voor 3 jaar. Peter vergeet na 3 jaar om zijn contract op te zeggen, dus leverancier A verlengt deze voor nog 3 jaar.

  Dit mag wel: Peter heeft een zakelijk energiecontract met leverancier A voor 3 jaar. Peter vergeet na 3 jaar om zijn contract op te zeggen, dus leverancier A verlengt deze voor onbeperkte tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

  Check dus, indien uw leverancier uw contract stilzwijgend verlengt of vernieuwt wat de gevolgen zijn voor uw overeenkomst. Is het een situatie zoals in sub j, dan kunt u de overeenkomst ongedaan maken.

  Daarnaast heeft u ook het recht om uw contract op dezelfde manier op te zeggen zoals u hem bent aangegaan (dit staat in sub o van artikel 6:236 BW).

  Lisa heeft bij leverancier X een zakelijk energiecontract afgesloten. Dit heeft ze destijds telefonisch gedaan. Ze wenst deze na een jaar op te zeggen. Dat kan ze ook gewoon telefonisch doen.

  Ik ben grootzakelijk. Wat kan ik doen als mijn energiecontract is verlengd?

  Grootzakelijk

  Naast de hierboven genoemde kleinzakelijke afnemers van energie, bestaan er dus ook grootzakelijke afnemers. Deze hebben een energieaansluiting van meer dan 3x80A en/of een gasaansluiting van niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur.

  Wat zijn mijn rechten?

  Kleinzakelijke afnemers krijgen meer bescherming dan grootzakelijke afnemers. Dit heeft ermee te maken dat wordt verwacht dat grootzakelijk meer ervaring en zicht heeft op hun energiezaken. Op grond van artikel 26a lid 1 en 2 van de Elektriciteitswet 1998 en op grond van artikel 44 Gaswet geldt hetzelfde regime als bij kleinzakelijk via artikel 6:236 BW, maar dient de grootzakelijke afnemer nog wel aan te tonen dat deze handeling ook wel echt onredelijk is en dus daadwerkelijk nadelig is voor haar bedrijf.

  Een N.V. heeft een grootzakelijk energiecontract bij leverancier Z. De N.V. vergeet haar contract op te zeggen, maar wilt er wel vanaf. Het contract is verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 4 maanden. Dit mag niet krachtens de wet. Anders dan bij kleinzakelijke afnemers, dient de N.V. wel aan te tonen dat het beding niet redelijk is, voor zij vernietiging van de rechtshandeling inroept.

  Wat kunt u daartegen doen?

  Indien uw contract is verlopen en stilzwijgend is verlengd of vernieuwd, maar u wenst een ander contract aan te gaan, kunt u het volgende doen. Check allereest of de verlening/vernieuwing wellicht vernietigbaar is, in gevallen zoals hierboven uitgelegd. Heeft uw leverancier het contract wel rechtsgeldig verlengd voor onbepaalde tijd, dan heeft u het recht deze met een maand opzegtermijn op te zeggen. Op onze website treft u een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken. Na de opzegging kunt u overstappen naar een andere leverancier.

  Heeft u hulp nodig met uw overstap? Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het vergelijken van energieleveranciers? Wilt u voorkomen dat u straks weer te maken heeft met nadelige opzegclausules? Wij van Zakelijke Energietarieven hebben al ruim tien jaar ervaring op de energiemarkt. Wij hebben hierdoor goed zicht op welke zakelijke energieleveranciers het beste bij uw bedrijf passen en eerlijke, rechtsgeldige algemene voorwaarden hebben. Daarnaast helpen wij u graag met onderhandelingen over de inhoud van de energiecontracten.